www.smartdata.czWestern - trochu hřejivé komedie do právě vrátivší se zimy!

Datum 15. března je v dějinách naší vlasti spjato s historickými událostmi, které utvářely chod dějin. Vzpomeňme neblahé sychravé ráno 15. března 1939 a podpis Dr. Emila Háchy na berlínském protokolu. Naopak radostnou událostí, která je každoročně oslavována, je datum vzniku Klubu přátel polských automobilů dne 15. března 2000. Do třetice těchto významných milníků nyní můžeme zařadit i podpis mediálních smluv, které dne 15. března 2018 podepsali jménem umělecké skupiny Pozůstalí předseda KPPA a guvernér Nové Jižní Varšavy Dr. Krejčík a tajemník KPPA a guvernér Maluchie Dr. Kroupa. Na základě těchto smluv budou na televizním kanálu CS film uvedeny dva celovečerní snímky z dílny Pozůstalých – Western (premiérově uveden v kinech 2015) a Post mortem (premiérově uveden v kinech 2010). Ředitel CS filmu pan Jurka ocenil u obou filmu nápaditý scénář a myšlenku, konzistentní a logické jednání postav, což jsou atributy, které řadě moderních filmů chybí. Rovněžtak se velmi pochvalně vyjádřil o atmosféře obou filmů, kterou tvoří jak volba exteriérů a interiérů tak i umělecké výkony všech zúčastněných. Muzikál SNP, který pan Jurka označil za snímek pro skutečně velmi náročného diváka, byl rovněž odkoupen. Bude ovšem uveden pouze na video-on-demand platformě „SVĚT POPULAR“, kde jej budou moci zhlédnout předplatitelé tohoto portálu (jichž pravda zatím není mnoho). Tento počin je důstojným a úspěšným připomenutím 20 let od vzniku umělecké skupiny Pozůstalí a legendární výpravy do Polské republiky (1998) ale i 15 let od chvíle, kdy vznikla myšlenka věnovat se dramatické tvorbě (2003). (Text Michal Krejčík)   

Celý film WESTERN je možné také kdykoliv zhlédnout na 

https://www.youtube.com/watch?v=pwD35UnvKY4

Přispějete tím k docela zajímavému a inspirativnímu počtu aktuálních 14001 zhlédnutí!

Neberte nám naše daně!


Výzkumná agentura 

Prokop&Diviš s.r.o. hlásí:


Vzdělávací kampaň ministerstva finančního hospodářství zahájena! Jedno z oddělení ministerstva, které má ve své pracovní náplni vzdělávání poplatníků, přišlo s převratným a velice zajímavým inovačním projektem. Dlouhodobým výzkumem postojů platící veřejnosti k daňovým povinnostem totiž zjistilo až nečekaný úspěch své informační kampaně. Ta na základě pečlivě vybraných praktických příkladů vysvětluje nezbytnost a obecnou prospěšnost placení daní. Ruku na srdce. Pracovníci oddělení takový úspěch opravdu neočekávali. Výsledkem je zcela převratný a také převrácený postoj obyvatel k daním. Lidé si konečně začínají vážit daňového systému, protože ne pouze poctivá práce, ale především poctivé zdanění je tou skutečnou hřivnou, kterou může jednotlivec přispět ku prospěchu celku.

Pokračování v rubrice FÓROVÝ SVĚT 
... a nezapomínejme, 
že nejlepším lékem 
na malé i velké 
každodenní bolístky
je pravidelná dávka humoru. 
Ostatně, 
co jiného s tím 
také můžeme dělat.
I tuto stránku v trochu upravené podobě 
obsahuje
ZIMNÍ MAGAZÍN KŘÍŽEM KRÁŽEM
Spousta křížovek a dalšího luštění jako vždy 
stojí zato.
Kromě obvyklé zábavy přináší 
radost z výhry
nejen pro pacienty! 
MARKETÉR ROKU 
JIŽ POTŘINÁCTÉ

Přihlaste své kandidáty do soutěže! 
Další info na www.cms-cma.cz
    uvádí   
  
  
VZTAH MEZI ZÁKAZNÍKEM 
A FIRMOU MÁ PODOBU MANŽELSTVÍ.
První zakázka bývá teprve slibný začátek!

Někdo tomu říká krize, někdo to považuje za důsledek moderní touhy po svobodném rozhodování a nezávislosti. Manželství prostě prožívá složité období. Snad kvůli stále se snižující neochotě hledat vzájemné pochopení a nezbytný kompromis. Projevuje se to ... 

Pokračování v rubrice MARKETING a spol.
Think Tank P&D díl 2
Pozor! Intelektuální kutilové Prokop a Diviš 
stále bdí a všechno sledují!

Další pokračování opět v rubrice FÓROVÝ SVĚT

Think Tank P&D 
aneb 
Nápady intelektuálních kutilů Prokopa a Diviše


Další pokračování v rubrice FÓROVÝ SVĚT
Pokračování v rubrice FÓROVÝ SVĚT
Další obrázky s dávkou humoru najdete na 
J
ako další inspiraci k výběru 
dovolené 
z katalogu na rok 2017
i z programu  
senior 55+ 
a na stránkách www.qualitytours.cz  QR kódy se stávají 
skutečnými pomocníky v praxi!


O užitečnosti těchto stále častěji se objevujících grafických doplňků, které připomínají drobné mozaiky z kamínků, jsme mnohokrát psali nejen v obalářském časopise PACKAGING. Prezentovali jsme je, mimo jiné, i na veletrhu REKLAMA POLYGRAF. Jednu z velmi zajímavých (a úspěšných) variant jejich mnohostranného využití vyzkoušela společnost SMARTDATA spolu s časopisem SFINGA křížovka. 
Další podrobnosti nalistujete na straně 34 na stránkách časopisu:Zoner Photo Studio X v akci


... a pár dalších obrázků najdete TADY! 

Možná, že vás bude zajímat i recenze programu Zoner Photo Studio X v Packagingu . Dozvíte se tady mnohem více o tomto v mnoha směrech velmi přívětivém počítačovém programu na úpravu fotografií.  
Stačí kliknout ZDE a nalistovat stránky 62-63
             
Jak to vidí Američani v ChelseaMarket
„Ano, my víme, že to jsou pitomci, ale američtí politici mohou být trochu pitomí na rozdíl od dospělých,“ říká přiložený text.


Další obrázky tentokrát s dávkou humoru najdete na 
J
ako další inspiraci k výběru 
dovolené 
z nového katalogu na rok 2017
i z programu  
senior 55+ Další obrázky z dnešní podoby areálu výstaviště  EXPO 1998 v Lisabonu opět jako inspiraci 
najdete na
OBRAZY MICHALA TAUŠE

MUDr. Michal Tauš léčí nejen ve své endokrinologické praxi v Praze. Léčí i svým nenapravitelně okouzleným pohledem na svět. Neboť nejen farmaceutickými prostředky, ale i krásou stvoření je člověk živ a také léčen!
Od září letošního roku vystavuje autor ukázky své umělecké tvorby v hale soukromé ambulance dvou jeho profesních kolegů ve Dvoře Králové nad Labem. Nepochybujme o tom, že i to přispívá k zmírnění nepříjemností, které nás v každodenním životě potkávají! 

KALÁBRIE s ck  
  
                                                       pokračování zdeMARKETÉR ROKU 2015
HLAVNÍ CENU - Velkého křišťálového delfína a titul MARKETÉR ROKU 2015 – získal za marketingové aktivity, dosahující vysokého i mezinárodního uznání,
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Mgr. Miroslav Bobek  


mnoho dalších informací o celém průběhu 11. ročníku této prestižní soutěže

PACKAGING 2016 číslo 1

Zpravodaj

      Další informace v rubrice Zpravodaj
Léto je pryč, vzpomínky zůstávají.

ODRANEC a Šmerhovská tvrz, srpen 2015
  
Soudce Roy Bean, jedna z důležitých postav nového filmu WESTERN tvůrčí skupiny Pozůstalí, 
přichází po červeném koberci (!) na druhou slavnostní premiéru filmu, 
která se uskutečnila 15. srpna 2015 v kině Odranec na Vysočině.


 

Spolu s premiérou proběhla na Šmerhovské tvrzi i další virtuální vernisáž. 
Tentokrát společně vystavovali JOKR a MIKR. 


Další podrobnosti najdete na těchto stránkách v rubrice  ...   ZPRAVODAJ.


TISKOVÁ ZPRÁVA 

SENZAČNÍ ODHALENÍ -Nepřehlédněte!

Jedním z velkých objevů skromné a nenápadné tak zvané lidové moudrosti je poznání, že důležité historické události obvykle po sobě následují v trojicích. Světová veřejnost byla dosud svědkem dvou takovýchto mezníků, dvou premiér nejnovějšího filmového počinu skupiny Pozůstalí, dvou manifestů, dvou sopečných gejzírů prosté geniality tvůrců a jejich nadšených spolupachatelů.

Co je ale tou třetí událostí, která završuje tento úsek lidských dějin. Ano, je jí dnešní vernisáž Virtuální galerie na Odranci, hraběcí tvrzi Jana a Marie Šmerhovských. A v čem je tato zde již počtvrté pořádaná vernisáž tak mimořádná? Dnes poprvé totiž vystupují z dosavadní ilegality dva hlavní protagonisté zde vystavovaných artefaktů, dva věčně mladí a činorodí senioři PROKOP a DIVIŠ.

Zdálo by se, že jde pouze o dva nezajímavé všetečně nenechavé staříky, z nudy klábosící kdesi na podloubí. Nic než toto ovšem není od skutečnosti vzdálenější. Již jejich jména mohou mnohé napovědět. A opravdu. Jsou to dnešní potomci Prokopa Diviše, svým způsobem geniálního, ovšem historií, jak ještě uvidíme, snad až zbytečně glorifikovaného vynálezce hromosvodu. Pravda, zachránil před požárem mnohá velkolepá panská sídla, a v důsledku svého jistě silně vyvinutého sociálního cítění i nejedno chudé selské přístřeší, pokud si ovšem jeho majitelé i přes poskytované slevy a úvěry mohli investici dovolit. Jak ale vlastně hromosvod fungoval?

Prokop Diviš hromosvodem chamtivě vysával energii z volně přístupného veřejného prostoru. 

A právě tuto skvrnu na jinak čistém štítu vynálezce se snaží odstranit jeho potomci. Způsobem velmi elegantním, moderním a einsteinovsky dokonalým.

Svoji energii, pravděpodobně získanou restitucí od svého předka, přetvářejí v to nejcennější, co může dnes lidstvo potřebovat, v informace. A u vědomí svého dluhu, poskytují je lidstvu ve všech oblastech nezištně, zkrátka zadarmo. Aby však nepromrhali svoje dědictví v případných soudních sporech a požadavcích zvlčilých advokátů, poskytují veškeré informace výhradně s ručením omezeným a to zejména co do přemrštěných nároků na jejich pravdivost.

Prokop a Diviš jsou prostě všude. V různých situacích, kostýmech, občas s rodinami, se známými i neznámými, občas jen prostřednictvím svých komentářů a postřehů. Ale také jako možná fiktivní organizace PROKOP & DIVIŠ, zásadně ovšem nezisková, chráněná tak před jakýmkoliv daňovým únikem. Ano, slyšíte dobře. Jak praví Prokop a Diviš, daňový únik je totiž každý daňový poplatek, který ze zisku firmy uniká do státní pokladny. Podobně jako únik hazardní, erotický, drogový, i tento znamená ztrátu. Na rozdíl od ostatních, však obvykle neposkytuje žádnou ani chvilkovou kompenzaci.  

Jak vidíme, otázek zbývá ještě mnoho. Prokop a Diviš na ně vždy rádi odpoví!

 

Dáno na Šmerhovské tvrzi 15. srpna 2015.Žlutooranžová — obliba je vzájemná. Viz https://www.zonerama.com/fotartjokr/Album/823155

Uprostřed léta je moudré si připomínat jaro, zvláště, když jsme zase o krok blíže  k podzimu a zimě! 


 

QR kódy na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2015

    Zatímco ve světě jsou QR kódy naprosto standardním komunikačním nástrojem (viz obrázek), u nás je to pořád do jisté míry novinka. Jejich nesporné přednosti chce mimo jiné připomenout a zdůraznit i právě začínající veletrh Reklama Polygraf. Nejenom jejich prezentací, kterou v doprovodném programu veletrhu připravila firma Smartdata a která pokračuje na jejím stánku. Na řadě míst výstavního areálu se můžeme také setkat s ukázkami využití QR kódů v praxi. 

    Plakáty vytiskla společnost OKI, producent kvalitních digitálních tiskáren, které ke konečnému efektu významně přispívají. (květen 2015)

QR KÓD NA OLŠANECH - UŽ TAM NENÍ!Mramorová destička s vyrytým QR kódem na hrobce Karla Havlíčka Borovského, prezentovaná na internetu, už není na svém místě. Naštěstí funkci mramoru plnohodnotně zastupuje kód, vytištěný na informační ceduli vedle hrobu. Po přečtení kódu čtečkou v mobilu se objeví Havlíčkův životopis s portrétem. 
Klasický tisk na běžném podkladu zase jednou ukazuje, že jeho pozice v digitálním světě ve spojení s QR kódy je oproti všem prognózám neotřesitelná! Přinejmenším v souvislosti s nízkým stupněm zajímavosti pro nenechavce všeho druhu. Alespoň v tomto případě je to nesporná konkurenční výhoda. Pokud ovšem výkupní cena papíru ve sběrnách strmě neporoste. 
Zdá se, že QR kódy nás budou provázet nejen životem, ale i po životě!

QR kódy prakticky

i pro povinné texty na obalu

Na chvíli se stávají mediálním hitem. Řeč je o změnách v zákonem předepsaných povinných údajích na obalech. Čas od času se to stává problémem, tyto texty se totiž obvykle rozšiřují. O možnostech, jak využít QR kódy k elegantnímu řešení nejen tohoto problému, společně hovoří Jan Bartoš, jednatel firmy Smartdata s.r.o., a za redakci Josef Kroupa.

Časopis PACKAGING:

Problém, který je třeba v tomto případě řešit, je disproporce mezi množstvím textu a plochou, která je na obalu k dispozici. Poněkud šalamounská cesta zmenšování velikosti písma až pod čitelnou hranici naštěstí narazila na překážku zákona. Takže babo raď! A ta, v přestrojení za techniku, radí: Schovejte texty do QR kódu! Jakkoliv velké, tedy dlouhé, a s jakýmikoliv doplňky!

Celý článek zdeVýstava fotografií 

REKLAMA? REKLAMA! podruhé! 

V Malé galerii humoru KHK ve Dvoře Králové je aktuálně podruhé otevřena výstava REKLAMA? REKLAMA! To je jedna z velkých výhod digitální fotografie, která se tak stává „klasickým grafickým listem“. Podmínkou ovšem je kvalitní tisk, jako to kupříkladu dovedou laserové tiskárny společnosti OKI. Na virtuální podobu výstavy vás tentokrát zve i online galerie ...

                   ZONERAMA


Koncem ledna letošního roku ve čtrnáctideníku Sfinga křížovka vyšla 

Velká křížovka o nás a QR kódech

Abychom nenarušili soutěžní systém časopisu, předkládáme křížovku po uzávěrce tamní soutěže. 

Ke stažení  ... zde:  Křížovka_A3_Sfinga_křížovka_č._2.15_do_tisku.pdfVýstava fotografií 

REKLAMA? REKLAMA!

Právě na toto téma otevřela v úterý 10. února 2015 prezidentka České marketingové společnosti Jitka Vysekalová v Malé galerii ČMS VERITASIMUS (Vinný šenk Náplavní ulice Praha 2) výstavu fotografií Josefa Kroupy. Inspirací byly závěry již řadu let uskutečňovaného výzkumu Češi a reklama, na němž se ČMS od samého začátku podílí.

Podívejte se na obrázky z vernisáže! 

http://www.cms-cma.cz/clanek/detail/333/reklama-reklama


Nebojte se QR KÓDŮ!  Nebojte se úspěchu!

 

Před Dopravním podnikem v Praze je v dlažbě vysázena zajímavá a FUNKČNÍ ukázka využití QR kódu. Je milé překvapení, že po úpravě fotografie třeba v programu Zoner PhotoStudio 17 se dá čtečkou v mobilu nebo tabletu i takto výrazně stylizovaný kód snadno přečíst a dovede nás na webové stránky podniku. A co teprve běžně vytištěný kód, který stále častěji nacházíme na obalech i v různých tiskovinách. No, to je, jak se mezi lidem říká, úplná brnkačka!

Časopis PACKAGING:

Vypadají nenápadně, ty kostkované čtverečky, známé jako QR kódy. A přitom v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pro práci s informacemi, pro marketing, pro nejrůznější běžné operace každodenního života i pro volný čas, ale i pro zábavu. Nacházíme je kolem nás stále častěji, jejich zlatý věk, jak se zdá, však teprve přichází. Naznačuje to i rozhovor s ing. Janem Bartošem ze společnosti Smartdata s.r.o., která se jejich problematikou zabývá. Za redakci se ptal Josef Kroupa.

Celý článek zde 

Ċ
Josef Kroupa,
23. 2. 2015 0:13